Biolog Maaşları

Biolog maaşları ne kadar ? Sağlık çalışanlarında arasında yer alan biologların genel durumlarıyla ilgili bilgiler paylaşacağız. Özellikle kimdir ? kime denir ? ne iş yapar ? maaşları asıldır ? atamaları nasıldır ? özel sektör ve kamu alanında nerelerde çalışır ? geleceği nasıldır ? Kısacası Biolog mesleğini kısa kısa anlatımlarla inceleyeceğiz. İşte merak edilen detaylarla birlikte…

Biolog Kimdir ? Kime denir ?

 Biyologlar, canlı organizmaları analiz eder ve çeşitli ortamlarda çalışabilirler. Örneğin, araştırma yapan bir üniversitede çalışabilirler veya bir şirketin endüstriyel çabalarına yardım etmek için araştırma yapabilirler. Bu çalışma genel olarak laboratuvar ortamında yapılmaktadır, ancak arazi çalışması, arazi ve sudan numune toplama ve ankete yardımcı olma gibi görevler için saha çalışması gerekli olabilir. Bazen, siteleri ofisten uzak tutmak için seyahat gerekir. Araştırma projeleri ve sunumlar aynı zamanda bir hafta ya da daha fazla bir süre için ayrılmayı da gerektirebilir.

Bu uzmanlar, alandaki ve ofisteki bir grup biyologun gözetimi altında çalışan araştırmacılarla birlikte çalışırlar. İş arkadaşları ve denetçilerle iyi iletişim kurabilmelidirler. Ayrıca, birçok rapor yazmaları gerektiğinden, verileri yazılı bir şekilde analiz etme ve sunma konusunda mükemmel becerilere sahip olmaları gerekir. Biyologlar genellikle birden fazla projede bir kerede çalışırlar, bu yüzden çoklu görev yetenekleri bir zorunluluktur.

Genel olarak biyologların biyoloji veya ilgili bir alanda en az bir lisans derecesine ihtiyaçları vardır; Çoğu biyolog positons da post-lisansüstü eğitim (bir yüksek lisans veya doktora derecesi gibi) gerektirir. Bu profesyoneller, verilerini ve deney tasarımlarını listeleme de ayrıntılara çok dikkat etmelidirler. Bu, genel olarak verileri kaydetmek için temel bilgisayar becerileri de dahil olmak üzere mükemmel not alma ve veri kayıt yeteneklerine sahip olmayı içerir.

Öncelikli olarak dünya üzerinde bulunan canlı türlerinin tanımlanması ve sınıflandırılmasını yapan, ardından bu canlı türlerinin yaşamını ve evrimleşme sürecini araştıran kişiler “biolog” olarak adlandırılmaktadır.

Biologların görevleri çalıştıkları alana ve bununla bağlı olarak yaptıkları araştırmalara göre çeşitlilik göstermektedir.

Araştırma alanında çalışan biologlar;

 • Canlıların yapılarını inceler ve ortak özelliklerine göre belirli sınıflara ayırır.
 • Bu canlılara etki eden faktörleri belirleyip evrimleşme süreçleri hakkında çalışmalar yürütür.
 • Elde ettiği bulgular sonucunda canlıların yaşayabileceği en iyi ortamı saptar.

Uygulama alanında çalışan biologlar ise;

 • Tahlil amaçlı bulunan kan, idrar gibi örnekleri kimyasal işlemlere tabi tutarak sonuç elde edilmesini sağlar.
 • İçme suları ile tarım alanında kullanılan suları tahlil ederek bu suların temizlik analizini yapar.

Bu mesleği icra etmek isteyen kişilerin fen bilimlerine mutlaka ilgisinin bulunması gerekir. Bilimsel merak bu mesleği yapabilmek için kişinin sahip olması gereken niteliklerden birisidir. Sabırlı, dikkatli, renk ayırt etme gücü yüksek olan, akademik yeteneği yüksek ve araştırma bilinci olan kişiler biolog olabilecektir.

Biolog ne iş yapar ?

Biologların çalışma ortamları saydığımız görev alanlarına göre farklılık göstermektedir. İnceleme sonuçlarını gözlemlemek isteyen biologlar sahada çalışırken araştırma ve deneyler yapan biologlar laboratuarlarda çalışmaktadır.

Ülkemizde ise ne yazık ki biologlar mesleklerini yerine getirirken birçok sorun yaşamaktadırlar. Bunun başlıca sebebi ise hala bir görev tanımlarının tam anlamıyla bulunmamasıdır. Bakanlıklarda çalışma olanakları olmasına rağmen kadroların oldukça düşük sayıda olması sebebiyle bugün birçok biolog iş bulma kaygısını yaşamaktadır.

Biyologların görevleri nelerdir ?

Genel olarak bilinen 4 görevinden bahsetmek istiyoruz.

 • Organizmalar ve çevreleri arasındaki ilişkiler hakkında bitki ve hayvan biyolojik verilerini düzenler ve analiz eder.
 • Çevresel etki raporlarını hazırlayın.
 • Kamu, eyalet ve federal temsilcileri ve test sonuçlarının ajanslarını bilgilendirin.
 • Arazi ve su kullanımının çevresel etkilerini belirler.

Biolog atamaları nasıldır ?

Kamu atamalarıyla ilgili sağlık kuruluşları ve hastanelerde görev yapmaktadır. Atama puanlarına baktığımız zaman en düşük seviye üzerinden 81 puan aralığında olup, alımların fazla olmadığını belirtebiliriz. Her sağlık kuruluşunda olması gereken laboratuvarda görev yaparlar. Genel olarak çalışabilecek kamu ve özel sektör firmalarına örnek verelim.

 • Belediyeler
 • Devlet Su İşleri (DSİ)
 • Adli Tıp Kurumu (ATK)
 • TÜBİTAK, TKHK, TKDK
 • Türk Kızılay,
 • Özel hastaneler (Acıbadem, Medicana gibi)

Biolog maaşları ne kadar ?

Bu başlığımız kamu, özel sektör ve yurt dışında görev yapan biologların maaşlarını açıklayacağız. Öncelikle kamu alanıyla ilgili bilgiler paylaşalım. Belediye biyolog maaşları 3 bin 800 TL civarında olup, Devlet Su İşlerinde ise biyologlar en az 3 bin 900 TL almaktadır. DSİ de ekstra dış görevler için ödenen harcırahlar dahil değildir. Adli Tıp Kurumu için ise biolog maaşları en az 4 bin TL civarındadır. Devlette biyolog maaşları 2018 – 2019 yılı için ortalama %8 zam farkı gelecektir. Moleküler ve sözleşmeli biyolog maaşı ise 3 bin 450 TL’dir.

Laboratuvar biyolog maaşları en az 3 bin 500 TL olurken, aynı alanda arge biyolog maaşları 4 bin TL ve üzerinde almaktadır. Özelde biyolog maaşları 2 bin TL’den başlayıp, kişinin tecrübesine göre yükselmektedir. Avrupa da biyolog maaşları senelik kazançları en az 40 bin $ ve üzerindedir. Yüksek maaş veren ülkelerin başında Amerika ve Almanya gelmektedir. Ortalama maaş alığı $34,574 – $92,679 seviyelerindedir.


Yazıyı Nasıl Buldunuz?
[Total: 1 Average: 5]
Updated: 10 Şubat 2023 — 01:04

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir