Hemşire Maaşları Güncel

Hemşire maaşları ne kadar ? Sağlık alanında çalışan en önemli personellerin başında gelmektedir. Bu yazımızda kamu ve özel sektörde görev tüm hemşirelerin maaşlarını inceleyeceğiz. İlk olarak hemşire kimdir ? kime denir ? nasıl olunur ? atamaları nasıldır ? çalışma ve iş olanakları nasıldır ? gibi soruları inceleyeceğiz. Bunlara ek olarak yurt dışında eğitim ve çalışma olanakları hususlarına değineceğiz. Burada anlattığımız bilgiler net ve gerçek paylaşımlardır.

Hemşire Kimdir ? Kime denir ?

Yaşam hakkı her koşulda korunması gereken, en değerli haktır. Bu tür haklar ve toplumsal ihtiyaçlar ise birtakım meslek gruplarının oluşmasını sağlamaktadır. Son derece değerli olan insan yaşamının sağlıklı, huzurlu ve düzenli bir şekilde sürdürülebilmesini amaç edinen meslek gruplarından bir tanesi de hemşireliktir.

Kutsal bir meslek olduğu tartışılmaz olan hemşirelik mesleğini yapabilmek için kişinin sabırlı, şefkatli, empati gücü yüksek, soğukkanlı ve sorumluluk sahibi bir birey olması gerekmektedir.

Hemşire nasıl olunur ?

Hemşirelik eğitiminde amaçlanan toplum sağlığının korunması için kendilerine düşen görevler ile hekim tarafından hastaya konulan teşhis sonucunda tedavi uygulanması ve hasta bakımının planlanması gibi özel hususların hemşirelik öğrencilerine öğretilmesi ve bu tür becerilerin kazandırılmasıdır. Bu eğitim 4 yıl olmakla beraber ön lisans ve lisans olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleşir. Hemşirelik bölümü öğrencileri şayet 2 yıllık ön lisans eğitiminin sonunda başarılı olurlar ve gerekli koşulları yerine getirirlerse lisans eğitimine geçebilirler.

Bu eğitim kapsamında ise hemşirelik öğrencileri temel tıp bilimi, mesleki bilimler, hemşirelikte yönetim ve öğretim gibi temel konularda eğitim görürler. Hemşirelik öğrencilerinin eğitim boyunca öğrenmiş oldukları teorik bilgiler ile beraber pratik bilgiler de çok büyük önem arz etmektedir. Hemşirelik mesleği özellikle ülkemizde çok zor şartlar altında icra edilmektedir. Bunun en büyük nedeni hemşirelerin, hastaların hastalık boyunca tüm aşamalarda yanında bulunmalarıdır. Ülkemizde ise hastaların bilinçsizliği ve sağlık problemi yaşayan insanların hassasiyeti sebebiyle hemşireler ne yazık ki sözlü tacizlere maruz kalabiliyor hatta hasta ve hasta yakınlarından şiddet dahi görebiliyor.

Hemşire çalışma ve iş olanakları

Çoğu zaman, hemşireler hastaneler veya tıbbi klinikler için çalışır. Ayrıca ayakta tedavi tesisleri, rehabilitasyon merkezleri veya kıdemli merkezler gibi başka kuruluşlar için de çalışabilirler. Ana işi, sağlık ve sağlığı teşvik etmektir.

Hemşirelikte lise veya lisans derecesi olur. Bazı işverenler, adayların önceden deneyime sahip olmasını ister. Devletin hemşirelik kurulundan lisans almaları gerekiyor. İlaçları idare etmek için bazı eyaletler RN’lerin ilaç yönetim sınavını geçmesini şart koşmaktadır. Bakım ve uygulama standartlarını takip etmelidirler. Çeşitli tıbbi aletleri kullanabilmelidirler.

Hastaları evlerinde ziyaret etmek için seyahat etmeleri gerekebilir. Takım ortamında çalışabilmeli. Mükemmel kişilerarası ve iletişim becerilerine sahip olmalılar. Doktorların talimatlarına uymalılar. Becerilerini geliştirmek için çeşitli atölye, sınıf veya konferanslara katılmaları gerekebilir. Güncel medikal bulgular ve teknolojiyle kendilerini güncel tutmak için profesyonel dergileri okumalılar. Hemşirelik lisanslarını, RN olarak uyguladıkları duruma göre düzenli olarak yenilemek zorunda kalabilirler. Yeni ya da daha fazla küçük hemşireyi eğitmek, koç olarak eğitmek ya da akıl hocalığı yapmak zorunda kalabilirler.

Hemşire atamaları nasıldır ?

Lise seviyesinden atama puanlarının yüksek olduğunu belirtelim. Lisans seviyesi ise tercih edilecek il ve ilçeye göre değişmektedir. Burada belirttiğimiz bilgiler devlet hastaneleri için geçerlidir. Üniversite hastanelerinde ise durum biraz daha farklıdır. Puan aralığı çok düşüktür. 65 – 80 aralığında olurken, devlette lise seviyesinde 80’in altında son zamanlarda batı illerine atama yapılmamaktadır.

Bunlara ek olarak yeni açılan şehir hastanelerinin ihtiyaçlarının karşılamak için hemşire alımlarının hızlanacağını ön görüyoruz. Bu puan aralığından biraz daha aşağı düşmesi beklenmektedir. Üniversite seviye ise 70 – 85 aralığındadır. Tercih edilecek hastaneye göre değişkenlik gösterebilir.

Hemşire maaşları ne kadar ?

Buradaki veriler ile 2019’un gerçek ve net bilgileridir. Öncelikle bu başlığımız altında 2 alanda çalışan personellerin maaşlarını inceleyeceğiz. Bunları da incelerken alt başlıklar şekilde bakacağız. Hemşirelerin maaşlarına ekstra olarak fazla çalışma ücreti eklenmektedir. Yapmış olduğu mesaiye göre değişmektedir. Ayrıca çalıştığı birime göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin acil servis hemşiresi ile klinik arasında ufak maaş farklılıkları vardır. Aşağı devlet, üniversite ve özel hastaneler de görev yapan personellerin maaşlarını inceleyeceğiz.

Devlet hastanesi hemşire maaşları

Devlet hastanelerinde son atamalarda lise seviyesinde en alt 80 puan ile üniversite mezunu 70 puan ile alımlar gerçekleştirildi. Bu alımlar bölgelere göre farklılık gösterse de genel itibariyle son durum böyledir. Gelelim maaşları nasıl olduğuna…

İlk olarak devlet hastanesinde hemşire kadrosunda lise ve üniversite mezunu olmak üzere 2 grup bulunmaktadır. Lise seviyesinde iş başı yapan sınıf ortalama mesai ve döner sermayelerle birlikte 3 bin TL civarında maaş alırken, üniversite seviyesinde mezun olan hemşireler ortalama 500 TL farkla 3 bin 500 TL’ye yakın maaş almaktadır. Burada unutulmaması gereken ilk nokta; personelin hizmetti yılı, hangi bölgede çalıştığı ve diğer unsurlardır…

Yazdığımız maaş bilgileri Ankara da bir hastanesinde görev yapan personel için geçerlidir. Ayrıca taşra ekstra olarak döner sermaye farkı fazla olacağından net 300 – 500 TL tutarında maaşlara eklenmektedir. Örneğin lise seviyesi personel taşra da 3 bin 500 TL civarında lisans mezunu hemşire ise 4 bin TL’ye yakın maaş almaktadır. Peki, hemşire maaşları artacak mı ? Böyle bir beklentinin olduğunu fakat bu yönde bir çalışmanın olmadığını üzülerek bildirmek isteriz. Sağlık bakanlığında görev yapan personellerde aynı rakama yakın maaş almaktadır. Doğu da ise ek tazminatlarla batıya göre aradaki fark 300 – 500 TL arasında değişmektedir. Yani mezun başlayan lisans mezunu devlet hastanesinde en az 4 bin 800 TL maaş almaktadır.

maaslari.gen.tr Eğitim Derece Maaşları
Hemşire Lise 13 2.950,00 ₺
Hemşire Lisans 9 3.422,40 ₺

Not : Burada yazdığımız bilgiler bölgelere göre kesinlikle farklılık gösterir.

Üniversite hastanesi hemşire maaşları

Hemşire maaşı dönerle birlikte üniversite en az 2 bin 500 TL seviyesindedir. Hemşireler üniversite hastanesinden devlet hastanesine göre daha tempolu çalışır. Çalışma mesai kavramı biraz daha fazladır. Hasta yoğunluğu keza o derece fazladır. Fakat iş öğrenme bakımından üniversite hastaneleri daha niteliklidir. Çünkü devlet hastanelerin klasik hastalıklar üzerine çalışırken (hepsi değil) üniversite hastaneleri daha uzmanlık gerektiren tıp bilimiyle ilgilenir. Bu nedenle çalışma temposu yüksektir.

Maaşlarının düşük olmasının sebebi üniversite hastanesinde verilen döner sermayelerin fazla olmamasıdır. Uzman kadro fazla olduğundan dolayı döner sermayelerin farkları az yansımaktadır. Bu da doğal olarak maaşı aşağıda yönde çekmektedir. Hemşire akademisyen maaşları en az 4 bin TL civarındadır. Hemşire maaşları en yüksek seviyesi 6 bin TL’ye kadar çıkmaktadır. Son olarak lisans hemşire brüt maaşı 5 bin 500 TL iken lise mezunu hemşire brüt maaşı 3 bin 500 TL’dir.

Özel sektör hemşire maaşları

Özel hastaneler, klinik gibi alanlarda görev yapabilir. Hemşire maaşı yeni başlayan asgari ücret seviyesindedir. Burada önemli olan hemşirenin tecrübesidir. Tecrübeli hemşire en az 2 bin TL ve üzeri maaşı almaktadır. Att maaşları aynı orandadır. Piyasada iş yapan en iyi özel hastaneler bulunmaktadır. Acıbadem, Medicana, Lokman Hekim, Koru, Dünya Göz, Etimed ve daha fazlasını sıralayabiliriz…

Başhemşire de özel hastanede 4 bin TL ve üzeri maaş almaktadır. Başhemşire olabilmek kolay değildir. Zamanın verdiği tecrübe burada kazanılacak en önemli değerdir. Tecrübeli hemşireler arasından seçilmektedir. Orta düzey hemşire özel de ortalama 2 bin 500 TL maaş almaktadır.

Sorumlu hemşire maaş farkı 200 TL civarında, uzman hemşire maaş farkı 300 TL civarında, sözleşmeli kadrolu hemşire maaş farkı 400 TL civarında, hemşire lise ön lisans maaş farkı 250 TL civarında, yüksek lisans hemşire maaş farkı 325 TL civarında, ebe ve hemşire maaş farkı 400 TL civarındadır. Aile hekimliği hemşiresi bu rakamlara yakın maaş almaktadır.

Yurt dışı hemşire maaşları

Yurt dışında görev yapabileceği ülkeler başta Amerika, Finlandiya, Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre, İngiltere ve Dubai yer almaktadır. Burada çalışmak isteyen hemşirelerin öncelikle alanında iyi derece donanıma sahip olması gerekiyor. Bunlara ek olarak yabancı dil bilmesi gerekmektedir. Aşağıda ki resimde ABD görev yapan ortalama hemşire maaşı gösterilmiştir.

Buradan da görüldüğü gibi ortalama saatlik ücreti 29 dolar civarında TL bazlı baktığımız zaman 150 TL saatlik kazancı vardır. Yıllık ise 47 bin ile 89 din dolar arasında değişken maaşları vardır. Senelik en az 235 bin TL ile 445 bin TL  arasında maaş almaktadır. Peki, en yüksek hemşire maaşı hangi ülkededir ? Burada ki verilere göre en yüksek ABD’dir.

Hemşire Maaşları 2023

memur olarak çalışan bir hemşirenin en düşük maaşı 13.460,53 TL ile 15.312,44 TL arasında değişebilmektedir.

Ön lisans hemşire maaşı 2023 ocak ayı itibari ile 15.096,53 TL

Lise mezunu hemşire maaşları 5/1 kademedeki bir hemşire maaşı 13.843,54 TL olarak açıklanmıştır

Özel sektör içerisinde 2023 yılı hemşire maaşları en düşük 13.460,53 TL ile 15.312,44 TL


Yazıyı Nasıl Buldunuz?
[Total: 1 Average: 5]

3 Comments

Add a Comment
 1. Lisans hemşirelik mezunuyum özel hastaneye başvuru yapacağım maaş aralığı olarak ne yazmaliyım acaba 2500 ve 3000 arasi yüksek mi bilgilendirirseniz sevinirim

  1. Merhabalar,

   Asgari ücret seviyeden başlar, çalışacağınız hastanenin kurumsallığına göre 3 bin 500 TL – 4 bin TL aralığına kadar çıkabilir. Fakat yeni mezun hemşireleri asgari ücret seviyeden başlatırlar. Deneyime arttıkça maaş da artmaktadır. Bunlara ek olarak mesai ve vardiya primleri de vardır. Belirttiğiniz maaş aralığı gayet normaldir. Bunun yerine KPSS’den atamayı deneyebilirsiniz. Özellikle son alımlarla birlikte 20 bine yakın sağlık personeli alımı yapılacaktır. Şehir hastanelerine alımların fazla olduğu söyleyebiliriz.

   Sevgiler…

  2. yazık gunah o kadar yıl oku hemşıre ol vasıfsız temızlıkcı bıle kadroya gectı nerdeyse hemsıreden cok maas alıyor adaletsız gelır dagılımı yanı ımkan olsa o kadar yıl okuyup hemsıre olacagına kadrolu vasıfsız eleman ol bence daha ıyı .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir